Kanom Kantin Otomasyonu

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri kantinler için özel olarak hazırlanmış, barkodlu ürün takibi yapabilen muhasebe yazılımı otomasyonudur.

Milli Savunma Bakanlığı yönetmeliklerine (MSYT 58-1(A) Kantin Yönetmeliği ve MSYT 58-2(A) Orduevleri Yönetmeliği) uygun olarak hazırlanan KANOM, işletmeye satılmak üzere alınan ürünlerin tüm kayıt hareketleri ve evrakları, satıcıların finansal kayıtları, kantin alt birimleri arasındaki ürün ve para kontrolünü ve tüm bunların tekdüzen muhasebe sistemine uygun olarak muhasebeleştirilmesi, evraklarının tanzimini sağlar.